Sollefteå

Om föreningen

Föreningen Norden i Sollefteå bildades 1947 och hade 41 medlemmar i slutet av 2012. Vi arbetar för att den nordiska tanken ska lyftas fram hos många föreningar.

Motto: Norden i Europa – Europa i Norden

Därför samarbetar vi med föreningar som på olika sätt har en naturlig kontakt med andra nordiska länder idag.

Dessutom har vi samarbete med kommunen genom t.ex. Kommunbiblioteket och Sollefteå Museum. Föreningen Nordens samarbete med Vuxenskolan har vi även på lokal nivå.